Universal Pictures / Bontonfilm (frame 2246)

Reviewed by standa.e

Last modified on Tuesday 03rd April 2018, 11:29:37 PM

Česká verze / Return to index

  
Label:  Universal Pictures Germany GmbH (Germany)

Region:  2
RCE protection:  No
Copyright protection system:  CSS / CPPM

Disc type:  DVD9 (the data occupy 7.31 GB)

Playback time (hh:mm:ss.frames):  1:52:11.00

Video:  PAL
Aspect ratio:  1.86:1 anamorphic


Bitrate (min / avg / max):  0.20 / 7.79 / 9.68 Mbps

Bitrate (min / avg / max)

Audio:
 

English Dolby Surround / 192 kbps
German Dolby Surround / 192 kbps

Subtitles: English & German

Menus available in: English & German


Special features:
 

Deleted scenes: "Richard and Poppy Loved the Play" (0:42),
"Garland's Pitch on Hollywood" (3:27), "Desk Clerk Calls Barton" (1:19),
"Barton Meets Mayhew" (0:45), "Sink Overflowing" (1:12),
"Detectives are Downstairs" (2:30), "A Note Under the Door" (0:57)
& "Barton Bonds with Charlie" (1:07)
Photogallery (3:41, 20 movie stills)


Universal Pictures / Bontonfilm (frame 2246)

Reviewed by standa.e

Last modified on Thursday 27th December 2018, 04:29:15 PM

Česká verze / Return to index

  
Label:  Universal Pictures / Bontonfilm (Česká republika)

Region:  2
RCE protection:  není
Copyright protection system:  CSS / CPPM

Disc type:  DVD9 (data zabírají 7,32 GB)

Playback time (hh:mm:ss.frames):  1:52:11.00

Video:  PAL
Aspect ratio:  1,86:1 (anamorfní widescreen)


Bitrate (min / avg / max):  0,20 / 7,79 / 9,68 Mb/s

Bitrate (min / avg / max)

Audio:
 

anglicky (Dolby Surround, 192 kb/s)
česky (Dolby Surround, 192 kb/s)

Subtitles: anglické, české, turecké, arabské a řecké

Menus available in: anglicky


Special features:
 

Vynechané scény: "Richard and Poppy Loved the Play" (0:42),
"Garland's Pitch on Hollywood" (3:27), "Desk Clerk Calls Barton" (1:19),
"Barton Meets Mayhew" (0:45), "Sink Overflowing" (1:12),
"Detectives are Downstairs" (2:30), "A Note Under the Door" (0:57)
a "Barton Bonds with Charlie" (1:07)
Fotogalerie (3:41, 20 snímků)

Notes: 
Vydání je totožné s dříve recenzovanou německou verzí, změnu doznaly jen vyměněné zvukové a titulkové stopy. Protože video data jsou binárně identická, v galerii naleznete pouze jednu sadu típanců reprezentující obě DVD.


Magna Pacific (frame 1468)

Reviewed by krypton22

Last modified on Tuesday 03rd April 2018, 11:29:37 PM

Česká verze / Return to index

  
Label:  Magna Pacific (Australia)

Region:  4
RCE protection:  No
Copyright protection system:  CSS / CPPM

Disc type:  DVD5 (the data occupy 4.46 GB)

Playback time (hh:mm:ss.frames):  1:51:36.16

Video:  PAL
Aspect ratio:  1.32:1 non-anamorphic


Bitrate (min / avg / max):  0.24 / 4.94 / 10.00 Mbps

Bitrate (min / avg / max)

Audio:
 

English Dolby Digital 2.0 / 224 kbps

Subtitles: None

Menus available in: English


Special features:
 

None

Česká verze / Return to index

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 11323)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 13204)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 16888)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 42342)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 63971)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 72563)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 87269)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 110002)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 120154)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 146149)

Universal Pictures / Bontonfilm | Magna Pacific

Universal Pictures / Bontonfilm (frame 162694)

Back to top / Return to index

Valid HTML 4.01 Strict