Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 474)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms

Recenzi připravil standa.e

Naposled změněno dne 19.3.2020, 22:39:29

English version / Zpátky na obsah

  
Vydavatel:  Artificial Eye (Velká Británie)

Region:  1, 2, 3, 4, 5 a 6
RCE ochrana:  není
Systém ochrany dat:  žádný

Typ disku:  2 x DVD9 (data zabírají 6,53 a 6,91 GB)

Délka (hh:mm:ss.snímky):  1:21:17.09 + 1:33:25.15

Video:  PAL
Formát obrazu:  2,02:1 (anamorfní widescreen)


Datový tok (min / průměr / max):  4,82 / 6,00 / 6,78 Mb/s (1. část)

Datový tok (min / průměr / max)

5,21 / 6,00 / 6,82 Mb/s (2. část)

Datový tok (min / průměr / max)

Zvuk:
 

rusky (Dolby Digital, 5.1, 448 kb/s)
francouzský rychlodabing (Dolby Digital, 5.1, 448 kb/s)

Titulky: ruské, francouzské, španělské, nizozemské, japonské, švédské, arabské,
anglické, německé, italské, portugalské, hebrejské a čínské

Jazyky menu: anglicky, rusky a francouzsky


Bonusy:
 

Jsou totožné s českým vydáním filmu od společností Zóna a Aerofilms. Liší se pouze v plné lokalizaci všech textů do všech tří jazyků menu a absencí české titulkové podpory

Poznámky: 
Při hodnocení různých neruských vydání filmu Andrej Rublev je třeba mít na paměti, že držitelem příslušných práv je belgicko-ruské konsorcium RusCiCo. To si jen nerado nechá zasahovat do podoby disků, a tak se tyto od mateřské verze liší mnohdy jen rozdílným potiskem placek, přebalem krabičky a drobnými úpravami menu. Jedním z četných příkladů mohou být též vydání od britských Artificial Eye a česká varianta z produkce Zóna & Aerofilms (viz níže) lišící se v grafickém provedení menu, jednou zvukovou stopou, menším výběrem titulků a přítomností českého překladu.
     Důsledky této skutečnosti jsou pro lokální vydavatele poměrně zásadní - nesou svou kůži na trh s diskem, jehož reálnou podobu a technické provedení mohou ovlivnit jen málo. Svezou se tak na ně v očích zákazníků všechna problematická místa původních disků RusCiCo a s nimi i případné chyby nové, jež byly způsobené během výroby jeho nasmlouvanými subdodavateli. RusCiCo si totiž ponechává právo nejenom na přípravu lokálních vydání ostatních vydavatelů, ale též na samo lisování takto nasmlouvaných disků. Tak, jako byly tedy disky Artificial Eye lisovány (podle popisky na jejich spodní straně) ve Francii (firmou Cinram Optical Discs), tak české vydání k nám přes Španělsko doputovalo až z dalekého Taiwanu.

První kapky potu mohou uživateli vyvstat na čele už při samotné snaze o spuštění disku. Vzhledem k nestandardnímu chování disků při procházení grafickými menu popsanými níže se obávám, že jde v prvé řadě o nestandardní řešení použitá během samotného authoringu. A nezáleží na skutečnosti, zda šlo o snahu uchránit disk před přeprodejem do smluvně nepokrytého státu, či zda je za problémy nedbalost, nerespektování specifikací formátu DVD-Video, nebo snad spolehnutí se na některé z jejich vychytávek, jež nebývají běžně užívány a zaskočí tak nedokonalý firmware přehrávače. Pro mě, jako zákazníka, je zásadní fakt, že ve dvou ze tří použitých softwarových přehrávačů (třetí byl VLC 1.1.4 ve verzi pro Windows), na nichž jsem britské vydání testoval, došlo k nestandardnímu chování už během samotného spouštění.

Media Player Classic Home Cinema 1.3.1249.0: Po přehrání protipirátských varování a varování zakazující redistribuci disků do zemí bývalého SSSR se přehraje logo RusCiCo a následně disk zmrtví na černém obraze (někdy) podbarveném hudbou menu. Vyhnout se tomuto zámrzu bylo možné jen tak, že jsem během přehrávání loga RusCiCo stiskl tlačítko "skočit vpřed" (pozor, VLC je možno tímto krokem shodit). Následovalo okamžité přehrávání filmu s francouzským rychlodabingem, jenž je nastaven jako výchozí zvuková stopa, a bez titulků. Z filmu se již do menu bylo možné dostat příslušnými odkazy v kontextovém menu přehrávače výběrem nabídky Přejít->Hlavní nabídka. V této souvislosti je však třeba upozornit, že i tehdy došlo k občasným zámrzům přehrávače.

Windows Media Player 12.0.76000.16667: Podobně jako v případě předchozího přehrávače obraz zamrzl po přehrání loga RusCiCo, přičemž mechanika nadále zuřivě mrkala. Pomohla teprve po značné době minimalizace a maximalizace obrazu pomocí kliknutí myší do obrazu. Nevylučuji, že za problémem nestojí nějaká vychytávka grafického prostředí Aero v operačním systému Windows 7 Professional, v němž byl disk testován.

V recenzi na český disk nalezneme popis nestandardního chování v dalších verzích přehrávačů, a to i těch stolních.

Za skutečně raritní v negativním slova smyslu lze považovat navigační strukturu, jíž RusCiCo svým diskům vtisklo. V prvé řadě nerozumím rozmístění bonusového materiálu na každý z obou disků tak, že kromě standardního oddílu bonusů dosažitelného z hlavního menu, je nalezneme též v nabídkách s jednotlivými kapitolami filmu (někdy jen volně korespondující s obsahem příslušné kapitoly). Artificial Eye / RusCiCo, na rozdíl od českého vydavatele, tyto filmečky v menu nijak blíže nepojmenovával a ve všech třech hlavních jazycích menu (tedy ve francouzštině, angličtině i ruštině) je označil jednoduše jako "Etudy". K jejich obsahu viz recenze českého vydání či seznam bonusových materiálů tamtéž.
     Na popis vybraných filmů spjatých s tvůrci Andreje Rubleva a případné kinoupoutávky k nim se lze dostat z filmografií jednotlivých tvůrců přes poněkud nesmyslné tlačítko announcement (anglická verze menu. Té se budeme držet i nadále). Zpět do bonusového menu filmografie se pak vracíte (můžete-li se vůbec vrátit) asi nejnepochopitelnějším odkazem, totiž tlačítkem MAIN MENU, jež zde ve skutečnosti zastává úlohu funkce Nahoru známé z adresářové struktury (tedy vynořit se o úroveň výš). Podstata mé výhrady je ta, že "Hlavní menu" by už z logiky slova "hlavní" mělo být jediné a mělo by obsahovat základní nabídku odkazů (přehrát film/bonusy/nastavení). V zásadě by "Hlavní menu" mělo odpovídat ve struktuře menu buďto menu kořenovému (root menu), či podle struktury disku a počtu svazku titulů na disku menu označenému jako "Titul" (title menu).
     Stejně absurdní mi přijde též spouštění samotné kinoupoutávky skrze tlačítko ve tvaru zpětné šipky ("Zrcadlo", "Stalker", "Vojna a mír", "Komisařka"), jež logicky evokuje návrat na předchozí navštívené menu (a v tomto významu "Zpět" je i jinde na recenzovaném disku zpětná šipka použita). Pikantní na celé věci je fakt, že u nabídky na upoutávku k filmu "Solaris" tento symbol chybí a samotný odkaz je tak náhle (a proti konvenci disku) reprezentován rozumnějším tlačítkem tvořeným jen orámovaným plakátem filmu.


Svérázně je pak řešen výběr zvukové stopy filmu a jeho titulkové podpory. Jako výchozí stopa je nastaven příšerný francouzský rychlodabing. A jedině u této varianty zvuku nejste tvůrci disku vedeni k nucenému výběru titulkové stopy. Jakmile zvolíte stopu ruskou, odkáže vás menu na výběr stopy titulkové, přičemž je možnost "Bez titulků" zakázána. Jde jednoznačně o snahu zabránit zpětnému prodeji disků na území bývalé SSSR. Pokud se pokusíte z menu výběru titulků vyklouznout odkazem na hlavní menu na dálkovém ovladači, budete nejspíš vrženi na samý počátek přehrávání disku s příslušným vynulováním všech nastavení do výchozích hodnot. Jedinou cestou, jak disk přehrát s ruskou zvukovou stopou a bez titulků, je tak přeskočit z nabídky vnucovaných titulků přímo do některého z bonusů (vyžaduje možnost přejít přímo na jiný titul disku) a z něj se vrátit do hlavního menu přímo na titul s filmem (obojí standardně stolní přehrávače nedokáží), či využít přehrávače, jenž umí vypnout PUO (zákaz přepínání titulků), což mezi stolními přístroji opět není běžné.


Hlavní problém, jemuž tvůrci disku podřídili authoring, je zřejmý - přítomnost velkého množství titulkových stop neumožňuje některou z nich provázat na pevno s konkrétní stopou zvukovou. Obávám se, že právě určitá překombinovanost ve snaze zabránit přehrávání ruského zvuku bez titulků může způsobovat popisované zvláštní chování disku. Do této kategorie můžeme konečně zařadit i pokus o prosté vrácení se z běžícího filmu do hlavního menu disku za pomoci výběru tlačítka příslušného menu. Velmi snadno vás disk může okamžitě vrátit zpět do spuštěného filmu, či veškerá vaše nastavení vynulovat doskokem na výběr jazyka nabídek, či opět zatuhnout. Záleží jen na použitém tlačítku či přehrávači (Že by se touto cestou korektně nezapsala některá z proměnných GPRM?).

Bonusový materiál představíme blíže v recenzi na české vydání filmu. Zde se jen zastavíme u fotogalerie, jež obecně patří většinou k přídavkům dosti samoúčelným. Deset sépiově zabarvených snímků z filmu ve formátu 1,33:1 navíc nelze spustit ani jako automatickou fotogalerii, ani nelze mezi jednotlivými snímky přecházet rovnou pomocí tlačítka Další. Po prohlédnutí každé jedné z fotek se tak musíte otrocky vrátit do nabídky s jejich náhledy a tam vybrat fotografii následující. Na prvním disku jde o záběry z filmu, na disku druhém pak o záběry z natáčení.Samotný obraz prezentovaného filmu lze označit za velmi slušný, dostatečně kontrastní i ostrý. Stranově je oproti BD možná mírně ořízlý, určitě je však výškově protažený. Pokud nemáte přímé srovnání, mohou vám všechny postavy přijít jen notně pohublé. Bohužel, s vědomím existence ostatních vydání musím tuto vlastnost označit za z mého pohledu zásadní nedostatek. A stejně bohužel, vzhledem k výše popsané politice společnosti RusCiCo, jde o nedostatek společný všem odnožím jejich disku, a tedy o nedostatek, s nímž lokální vydavatel neudělá nic.
     Pomineme-li problematické proporce, trpí obraz jen očekávatelnými nedostatky zdrojového filmovém pásu, jenž byl v kritických oblastech navíc ještě restaurován (a mírně sestříhán). O tom však blíže opět v rámci recenze na české vydání filmu.
     Poslední, avšak možná nejvážnější, výhradou k recenzovanému dvojdisku, budiž rozdělení obou částí filmu na každou z placek, přestože obě dohromady zabírají i se zvukovými stopami cca 8,40 GB. Jednoduše, "Andrej Rublev" by se na dvouvrstvé médium pohodlně vešel, stejně jako by se veškerý bonusový materiál vešel na placku druhou. Předešli bychom tak momentu, kdy jsme autory disku donuceni v polovině filmu vyměnit kotouč v přehrávači, zhlédnout všechna protipirátská varování podruhé (což diváka originálního disku spolehlivě rozhněvá), následně si odklikat všechna jazyková nastavení a teprve pak, dá-li Bůh a kompatibilita disku s přehrávačem, dokoukat zbylou hodinu a půl filmu. Za toto uspořádání patří RusCiCu jednoznačně palec dolu.


Criterion Collection (snímek 834)

Criterion Collection

Recenzi připravil dvdfreak

Naposled změněno dne 19.3.2020, 22:39:29

English version / Zpátky na obsah

  
Vydavatel:  Criterion Collection (USA)

Region:  1, 2, 3, 4, 5 a 6
RCE ochrana:  není
Systém ochrany dat:  žádný

Typ disku:  DVD9 (data zabírají 7,45 GB)

Délka (hh:mm:ss.snímky):  3:25:48.15

Video:  NTSC
Formát obrazu:  2,37:1 (neanamorfní)


Datový tok (min / průměr / max):  0,27 / 4,40 / 5,88 Mb/s

Datový tok (min / průměr / max)

Zvuk:
 

rusky (Dolby Digital, 1.0, 96 kb/s)

Titulky: anglické

Jazyky menu: anglicky


Bonusy:
 

 • K vybraným scénám komentář profesora filmové vědy Vlada Petriče
  z Harvardské university (anglicky)
 • Unikátní rozhovory s Andrejem Tarkovským a video dokument prof. Petriče
  o Tarkovského díle (18:20, anglicky a rusky, anglické titulky vypálené do obrazu)
 • Časová osa zachycující klíčové události ruské historie
  a životy a dílo Andrejů Rubleva a Tarkovského (11 podstránek, anglicky)

 • Booklet (6 stránek, anglicky)

Podrobnější recenzi disku můžete najít na stránkách Nostalghia.cz.


Gosfilmofond (snímek 522)

Gosfilmofond

Recenzi připravil prima.rossi

Naposled změněno dne 19.3.2020, 22:39:29

English version / Zpátky na obsah

  
Vydavatel:  Gosfilmofond (Rusko)

Region:  nezjištěno
RCE ochrana:  nezjištěno
Systém ochrany dat:  nezjištěno

Typ disku:  nezjištěno

Délka (hh:mm:ss.snímky):  3:17:11.23

Video:  PAL
Formát obrazu:  proměnlivý od 1,93 do 1,90:1 (neanamorfní)


Datový tok (min / průměr / max):  1,18 / 4,94 / 8,86 Mb/s

Datový tok (min / průměr / max)

Zvuk:
 

rusky (Dolby Digital, 1.0, 192 kb/s)

Titulky: nezjištěno

Jazyky menu: nezjištěno

Bonusy:
 

nezjištěno


Krupnyj Plan (snímek 575)

Krupnyj Plan

Recenzi připravil dvdfreak

Naposled změněno dne 19.3.2020, 22:39:29

English version / Zpátky na obsah

  
Vydavatel:  Krupnyj Plan (Rusko)

Region:  1, 2, 3, 4, 5 a 6
RCE ochrana:  není
Systém ochrany dat:  žádný

Typ disku:  DVD9 a DVD5 (data zabírají 7,76 a 3,92 GB)

Délka (hh:mm:ss.snímky):  1:21:13.05 + 1:33:31.02

Video:  PAL
Formát obrazu:  2,33:1 (anamorfní widescreen)


Datový tok (min / průměr / max):  0,31 / 4,82 / 5,92 Mb/s (1. část)

Datový tok (min / průměr / max)

0,24 / 5,97 / 6,66 Mb/s (2. část)

Datový tok (min / průměr / max)

Zvuk:
 

rusky (Dolby Digital, 5.1, 448 kb/s)
rusky (Dolby Digital, 1.0, 128 kb/s)

Titulky: ruské

Jazyky menu: rusky


Bonusy:
 

Disk 1
 • žádné

Disk 2
 • Rozhovory (rusky)
  • Vadim Jusov - kameraman (43:08)
  • Savelij Jamščikov - historický poradce (36:20)
  • Jurij Nazarov - herec (4:27)
  • Marina Tarkovská - Tarkovského sestra (2:01)
 • Filmografie (rusky)
  • Andrej Tarkovskij (4 podstránky)
  • Andrej Končalovskij (4 podstránky)
  • Vadim Jusov (3 podstránky)
  • Vjačeslav Ovčinnikov (3 podstránky)
  • Jevgenij Čerňajev (3 podstránky)
  • Anatolij Solonicyn (3 podstránky)
  • Nikolaj Grinko (4 podstránky)
  • Jurij Nazarov (4 podstránky)
  • Ivan Lapikov (3 podstránky)
  • Nikolaj Sergejev (3 podstránky)
  • Nikolaj Burljajev (3 podstránky)
  • Rolan Bykov (4 podstránky)
  • Michail Kononov (3 podstránky)
  • Jurij Nikulin (4 podstránky)
  • Irma Raušová (2 podstránky)
 • Fotogalerie (21 podstránek)

 • Vložený booklet s názvy kapitol (4 stránky)

Poznámky: 
Len stručná poznámka ku kvalite obrazu - istý prestížny server (a následne aj moja maličkosť ;-) na fóre Zóny) odporúčal vydanie od Krupnyj Plan ako víťaza v kategórii obraz (a tiež zvuk).
Po bližšom preskúmaní však musím konštatovať, že súdruhovia z KP to "máličko" prehnali s kontrastom - viď žiarivo biele výhľady z okien či dverí v nasledujúcich snímkoch:

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 12630 | 14393 | 17757)
Criterion Collection (snímek 15281 | 17043 | 20545)
Krupnyj Plan (snímek 12674 | 14437 | 17802)
Mosfilm / Blu-ray (snímek 12693 | 14456 | 17821)

Krupnyj Plan (snímek 12674)


Mosfilm / Blu-ray (snímek 594)

Mosfilm / Blu-ray

Recenzi připravil dvdfreak a Reed T.

Naposled změněno dne 1.6.2020, 00:14:58

English version / Zpátky na obsah

  
Vydavatel:  Mosfilm (Rusko)

Region:  A, B, C
RCE ochrana:  n/a
Systém ochrany dat:  AACS

Typ disku:  BD50 (data zabírají 42,40 GB)

Délka (hh:mm:ss.snímky):  1:24:44.00 + 1:38:03.23

Video:  MPEG-4 AVC, 1080p24/1,001
Formát obrazu:  2,31:1


Datový tok (min / průměr / max):  0,00 / 28,52 / 34,59 Mb/s (1. část)

Datový tok (min / průměr / max)

0,00 / 28,79 / 32,39 Mb/s (2. část)

Datový tok (min / průměr / max)

Zvuk:
 

rusky (DTS-HD Master Audio, 5.1, 2 007 kb/s (1. část), resp. 2 026 kb/s (2. část))
rusky (Dolby Digital, 5.1, 448 kb/s)
rusky (Dolby Digital, 2.0 mono*, 192 kb/s)

Titulky: anglické

Jazyky menu: rusky


Bonusy:
 

žádné

Poznámky: 
S dovolením citujem z e-mailov od môjho kamaráta z USA, Reeda T. (preklad z angličtiny):

18. mája 2010

Na začiatok by som mal podotknúť, že aj keď chovám k Tarkovskému veľkú úctu a obdiv, zatiaľ som mu ešte vedľa svojej zostavy domáceho kina nepostavil oltár s ikonami, sviečkami a kadidlom. Takže ponechám stranou nekonečné, aj keď podnetné, špekulácie o tom, ktorý zostrih filmu T. asi tak mohol preferovať, či jeho (ne)prevracanie sa v hrobe kvôli zásahom do jeho soundtracku, a jednoducho napíšem, že tento Blu-ray vyzerá a znie, v rámci digitálneho stvárnenia tohto epického veľdiela, tak dobre ako by som si len mohol priať.

Každý krok, od VHS kazety z ktorej som ho videl po prvý krát, cez DVD od Criterion, Artificial Eye a Krupnyj Plan / Lizard, priniesol značné zlepšenie. Kvôli technickému pokroku v kvalite prepisov bolo pre mňa každé vydanie akoby znovuobjavením tohto filmu.
Ale vždy tam bola nádej a očakávanie, že by to mohlo byť ešte lepšie.

Teraz, po tom, čo som si včera večer pozrel toto Blu-ray vydanie na mojich štandardných nastaveniach
[domáceho kina], si myslím, že ďalej už zlepšovať nie je čo. Možno sa ešte poddám svojmu večnému nutkaniu doladiť [nastavenia] a "vyždímat" ten posledný možný kúsoček extra kvality, aj keď si myslím, že toto je už asi maximum. Tak sa len pohodlne usadím, a budem si to užívať.
Jediný problém, čo mi ostáva, je nájsť medzi mojimi známymi a rodinou niekoho, kto sa dokáže dostatočne dlho sústrediť, aby som sa s nimi o tento skvost mohol podeliť, a ešte mať aj pocit, že im poskytujem príjemný zážitok. Tento problém asi nikdy nevyriešim. Čo už...

Prepisu na tomto disku nemám čo vytknúť. Paleta odtieňov šedi je široká a jemne odstupňovaná, obraz je ostrý a detailný, až na pár záberov, ktoré sú predpokladám nedoostrené už v pôvodnom filmovom materiáli. Nevšimol som si žiadne artefakty, t.j. "žiarivé" obrysy po doostrení hrán, či "plastičnosť", ktorú zanecháva redukcia šumu. Zdalo sa mi to byť jednoducho skvelé.
Film bol zdá sa reštaurovaný v roku 2004, vrátane soundtracku. Pred pár mesiacmi som si zásadne vylepšil zvukovú aparatúru; teraz už mám všetko prepojené cez HDMI + nainštalovanú akustickú korekciu miestnosti od Audyssey. Je to veľký skok v kvalite - pre Blu-ray soundtracky vo vysokom rozlíšení dokonca oveľa väčší než som čakal. Inak teda, ja som počúval len DTS-HD 5.1 stopu, a tá mi určite znela dobre. Netuším, či tam pridali nejaké zvukové efekty navyše, alebo dokonca pozmenili hudbu, ako v prípade známej "aféry" s "reštaurovaným" soundtrackom filmu Stalker, ale práca reštaurátorov na A.R. mi pripadá oveľa citlivejšia a vkusnejšia. Zvuk je plnší a rozložitejší bez rušivých priestorových efektov. Urobilo to na mňa dojem. S Dolby 5.1 a 2.0 stopami som to neporovnával, ale nemyslím si, že by boli lepšie.


26. októbra 2010

S Rublevom na Blu-ray, ktorý si mi pomohol zohnať, som na výsosť spokojný - úplne ma uchvátil. Videl som ho celého už aspoň dvakrát, a pomerne často si púšťam svoje obľúbené pasáže, naposledy včera večer. Nedokážem si predstaviť, ako by obraz alebo zvuk šlo ešte vylepšiť. Čo sa týka audia, žiadne detailné porovnanie s inými vydaniami som nerobil, ale DTS-HD 5.1 stopa na Blu-ray vydaní sa mi zdá byť skutočne príhodná. Nie som si vedomý žiadnych "vylepšení" zvuku. Priestorové pole je zamerané viac-menej na stred, a dodáva zvuku len mierny, a myslím si, že vhodný, dojem priestoru. Som si istý, že keby toto vydal Criterion, bola by tu len bezstratovo uložená mono stopa, ale pochybujem, že by znela lepšie, či bola vhodnejšia.
Pokiaľ viem, na tomto vydaní nie sú žiadne bonusy, a tiež žiadne titulky okrem anglických. To ma však netrápi, keďže na ďalších vydaniach, ktoré vlastním, je bonusov viac než dosť.
Keby som mal byť úplne puntičkársky, chcel by som aby veľkosť fontu titulkov bola o čosi menšia, ale inak neviem čo by sa ešte na tomto vydaní dalo zlepšiť.

Zde si obrázky můžete prohlédnout ve skvělém Full HD 1080.

*rozdíl mezi kanály je -75,92 dB (0,02 %) (1. část),
resp. -75,16 dB (0,02 %) (2. část)


Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 474)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms

Recenzi připravil standa.e

Naposled změněno dne 20.4.2020, 20:57:16

English version / Zpátky na obsah

  
Vydavatel:  Zóna & Aerofilms (Česká republika)

Region:  1, 2, 3, 4, 5 a 6
RCE ochrana:  není
Systém ochrany dat:  žádný

Typ disku:  2 x DVD9 (data zabírají 5,46 a 5,94 GB)

Délka (hh:mm:ss.snímky):  1:21:17.09 + 1:33:25.15

Video:  PAL
Formát obrazu:  2,02:1 (anamorfní widescreen)


Datový tok (min / průměr / max):  4,82 / 6,00 / 6,78 Mb/s (1. část)

Datový tok (min / průměr / max)

5,21 / 6,00 / 6,82 Mb/s (2. část)

Datový tok (min / průměr / max)

Zvuk:
 

rusky (Dolby Digital, 5.1, 448 kb/s)
rusky (Dolby Digital, 2.0 mono, 192 kb/s)1

Titulky: české, ruské, anglické

Jazyky menu: česky


Bonusy:
 

Disk 1:
 • Filmografie:
  • Andrej Tarkovskij (5 podstránek)2
  • Vadim Jusov (2 podstránky)3
  • Vjačeslav Ovčinnikov (2 podstránky)4
  • Nikolaj Griňko (6 podstránek)5
  • Nikolaj Sergejev (3 podstránky)
  • Irma Raušová (2 podstránky)
  • Rolan Bykov (7 podstránek)6
 • Upoutávky (textový popis filmů a krátká upoutávka):
  • "Zrcadlo" (2 podstránky)2
   • kinoupoutávka (1,33:1, 2:38, rusky, české titulky)
  • "Solaris" (2 podstránky)3
   • kinoupoutávka (2,35:1, letterbox, 3:19, anglicky, bez titulků)
  • "Vojna a mír I-IV" (2 podstránky, anglicky)4
   • kinoupoutávka (2,35:1, anamorfní widescreen, 4:10, anglicky, bez titulků)
  • "Stalker" (2 podstránky)5
   • kinoupoutávka (1,33:1, 3:31, rusky s českými titulky)
  • "Komisařka" (2 podstránky, anglicky)6
   • kinoupoutávka (2,35:1, anamorfní widescreen, 1:32, rusky s anglickými titulky)
 • Fotogalerie (1 podstránka, 10 fotografií)
 • Marina Tarkovská o Andreji Tarkovském (1,33:1, 2:01, rusky s českými titulky)
 • Ukázka z "Ivana Hrozného" od S. Ejzenštejna (1,33:1, rusky, 1:38)7
 • Umělec Theofan Řek (krátký dokument, 1,58:1, letterbox, 6:56, rusky s českými titulky)7
 • Autor památníku Andreje Rubleva - A. Komov (1,33:1, 2:46, rusky s českými titulky)7
 • Současné záběry pohanského svátku (1,33:1, 2:35)7
 • Svaz militantních ateistů (dokument, 1,33:1, 6:26, české titulky)7

Disk 2:
 • Z natáčení Andreje Rubleva (záběry uvedené A. Tarkovským, 1,33:1, 5:17, rusky s českými titulky)
 • Komentář herce Jurije Nazareva (1,33:1, 4:27, rusky s českými titulky)8
 • Fotogalerie (1 podstránka, 10 fotografií ve formátu 1,33:1)
 • Filmografie:
  • Andrej Michalkov-Končalovskij (8 podstránek)9
  • Anatolij Solonicyn (5 podstránek)10
  • Ivan Lapikov(4 podstránky)
  • Nikolaj Burljajev (6 podstránek)
  • Michail Kononov (5 podstránek)
  • Jurij Nazarov (8 podstránek)
  • Jurij Nikulin (3 podstránky)11
  • Nikolaj Grabbe (4 podstránky)
 • Upoutávky (textový popis filmů a krátká upoutávka)
  • "Siberiáda" (2 podstránky, anglicky)9
   • kinoupoutávka (1,33:1, 2:21, anglicky, bez titulků)
  • "Svůj mezi cizími, cizí mezi svými" (3 podstránky, anglicky)10
   • kinoupoutávka (1,33:1, 2:33, anglicky, bez titulků)
  • "Briliantová ruka" (2 podstránky, anglicky)4
   • kinoupoutávka (2,35:1, anamorfní widescreen, 2:49, anglicky, bez titulků)
 • Invaze (dokument o tatarských nájezdech, 1,33:1, 8:42, rusky s českými titulky)7
 • Ukázky dobových fresek a ikon (nepojmenovaný dokument, 1,33:1, 5:11)7
 • Dokument o zvonech (nepojmenovaný, 1,33:1, 3:37)7

  1 Na přebalu i v menu je chybně udáváno 1.0 Dolby Digital. Ve skutečnosti je zvuk tvořen dvěma totožnými zvukovými kanály. Rozdílný je pro každý disk delay zvukových stop. U prvního disku je jeho hodnota -40 ms, u druhého -80 ms.
  2 Na 5. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmu "Zrcadlo".
  3 Na 1. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmu "Solaris".
  4 Na 1. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmů "Vojna a mír I - IV".
  5 Na 4. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmu "Stalker".
  6 Na 2. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmu "Komisařka".
  7 Dostupné z podmenu "Kapitoly".
  8 V menu označeno jako "Rozhovor s Jurijem Nazarovem".
  9 Na 6. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmu "Siberiáda".
10 Na 3. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmu "Svůj mezi cizími, cizí mezi svými".
11 Na 2. podstránce odkaz na popis a následně i kinoupoutávku filmu "Briliantová ruka".

Poznámky: 
Recenzovaný disk byl smluvně realizován firmou RusCiCo (majitel autorských práv) tak, aby byl v maximální možné míře totožný s jejím vlastním vydáním. Čeští vydavatelé mohli v zásadě ovlivnit jen podobu překladů textů (přičemž v některých momentech na něj zcela rezignovali) a výjimečně i umístěním původní monofonní zvukové stopy vedle standardního upmixovaného záznamu RusCiCa (tato varianta se nachází též na španělském vydání filmu). Authoring disku, jeho technické provedení i lisování proběhlo pak zcela v režii firmy RusCiCo ve Španělsku, respektive na Taiwanu (podle údajů na spodní straně disků). Jistě tedy nikoho nepřekvapí, že disky trpí stejnými problémy, jako starší varianta na disk RusCiCo od Artificial Eye.
     Za všechny je zde třeba jmenovat podivnou navigaci ve struktuře menu i ne zcela vhodnou (a doslova přeloženou) terminologii tlačítek odkazů ("Hlavní menu", "Oznámení") či použitou symboliku (zpětná šipka). Podobně nelogický je pak i další prvek navigace českého disku, totiž výběr jazykové podpory. V recenzovaném vydání byl přidán k novějšímu remixu zvuku do 5.1 (převzato z původního vydání od firmy RusCiCo) též originální monofonní záznam. K jeho výběru se však dostanete pouze přes výběr titulků formou jakéhosi průvodce (nejprve se nabídne výběr jazykové verze titulků, teprve po jejich vybrání pak výběr zvukové stopy).


Vzhledem ke skutečnosti, že jsou české titulky nastaveny jako výchozí a fakticky je není třeba vybírat, může se tak snadno stát, že nepoučený divák ani nepostřehne, že si kromě výchozí 5.1 audiostopy může dopřát i původní mono záznam. Zároveň je pro případ standardního přehrávání znemožněna projekce filmu bez titulků - nejméně jedny jednoduše zvolit musíte. Jelikož se na několika přehrávačích objevil problém se zobrazením vybraných titulků (zobrazí se pouze první titulky v pořadí, tedy ruské - viz. níže), nabízí se otázka, zda bylo pro české lokální vydání nutné na disk vůbec umisťovat ruskou a anglickou jazykovou stopu (snad pro Rusy a jiné cizince?).
     Bonusový materiál je, stejně jako v případě disku od AE, rozeset po celém jeho obsahu. V nabídce kapitol se tak setkáme s minidokumenty, jimž byly v některých případech českým vydavatelem přiřazeny také názvy (v britském vydání jsou všechny nazvány jednoduše "Etudy"). U druhé kapitoly nazvané "Kejklíř" tak můžete spustit odkaz na "dokument", jímž je míněn fragment z Ejzenštejnova Ivana Hrozného, u třetí kapitoly odkaz na dokument "Umělec Theofan Řek", jehož titulková podpora vznikala nejspíš pod velikým časovým tlakem. Hned v prvním titulku totiž chybí čárka......a níže uvedené souvětí je samo o sobě tak nebezpečně složité, že si o vztazích mezi větami a větnými členy neodvažuji ani popřemýšlet.


Rozpaky však může interpunkce vzbudit i na několika místech filmu. Soudím, že příliš mnoho hlav diskutovalo jejich věcnou stránku, aby titulky odešly z bitvy poraněny po stránce formální, jak už to tak bývá. Nezasvěcený pečlivý korektor, jenž vidí text prvně, by se v podobných případech autorské slepoty bezesporu hodil.

Ukázka 1 | Ukázka 2


U čtvrté kapitoly nás čeká další nepojmenovaný "dokument" - krátké povídání A. Komova o Památníku A. Rubleva. To je provázeno tématickými záběry na Rublevovu sochu či interiér muzea. Pátou kapitolu pak provází krátké tématické video na téma "pohanské svátky v Rusku". V podstatě nejde než o záběry z "většího pálení čarodějnic" a další zářez do kolonky "zbytečnost".

K šesté kapitole nazvané "Poslední soud" pak tvůrci disku přiřadili dokument "Svaz militantních ateistů" - sestřih dobových záběrů dokladujících postup komunistického státního aparátu proti víře a instituci náboženství vůbec po bolševické revoluci. Dokument je opět bez jakéhokoliv komentáře. Prokládají jej pouze bolševická propagandistická hesla s příslušnou českou titulkovou stopou.

Krátký monolog Mariny Tarkovské se, spolu s již zmíněnou fotogalerií a filmografií tvůrců, nachází v předpokládané kolonce bonusů. Obsahuje záběr na Tarkovského sestru a několik málo černobílých záběrů z natáčení filmu. O překlad titulků se postaral Petr Gajdošík. Trochu nečekané mi přišlo užití lomítek k oddělení autora překladu od názvu samotného bonusu v českých titulcích (výše uvedené platí i pro komentář Jurije Nazarova na druhém disku, jen záběry z natáčení jsou nahrazeny prostřihy na záběry z filmu).Diskutabilní je úmyslná nevyrovnanost jazykové podpory u skrytých kinoupoutávek na ostatní (nejenom) Tarkovského filmy. "Zrcadlo" obsahuje ruský dabing i české titulky, upoutávka na Solaris pochází pravděpodobně z USA a obsahuje pouze anglický dabing, což platí i pro nejspíš dobovou kinoupoutávku na Bondarčukovu "Vojnu a mír" (Vinu na tomto stavu nese RusCiCo, jež nedodalo k lokalizaci titulkovou stopu a ani neumožnilo její nové vytvoření a umístění na disk). Příznačné pro tento snímek ostatně je, že zde zůstalo, podobně jako v případě popisu filmu "Komisařka", "Svůj mezi cizími, cizí mezi svými", "Siberiáda" či "Briliantová ruka", nepřeloženo i samotné menu film popisující. Na jednu stranu chápu malou ochotu českého vydavatele vytvářet na vlastní náklady reklamu filmům, jež nehodlá v budoucnu nikdy vydat, na stranu druhou disk jako takový působí nehotově a nejednotně.


Obrazová stopa je totožná se starší edicí AE - je tedy výškově poněkud deformovaná. Místy je též poznamenána očekávatelnými nedostatky na zdrojovém filmovém pásu. Za všechny příklady uveďme jeden statický snímek (levá strana obrazu)...

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 97927)

...a jednu animaci.

Snímky 108337 až 108434, k přehrání je nutné mít povolený JavaScript.

Zajímavostí podkladů RusCiCa je mírně odlišný střih obrazu některých scén způsobený pokusem o jeho rekonstrukci. Většinou jde o posun v řádu jednotek snímků, který je v celkovém součtu srovnán. Dvě z opravených míst nám mohou vzorně dokumentovat ne zcela citlivé zásahy restauratérů. Následující animace vznikla spojením snímků 60293 až 60300. Všímejte si levé části obrazu, jež se nepřirozeně "prohne".


Tento nechtěný efekt vznikl vložením části obrazu ze snímku zdravého do snímku poškozeného, jak hezky demonstruje ostrá hranice mezi oběma částmi na statickém snímku číslo 60296 (při najetí myší na označenou část se při povolení JavaScriptu zobrazí třikrát zvětšený výřez kritické oblasti).


Druhým, snad ještě názornějším místem (byť při běžném sledování prakticky nepostřehnutelným), je následující ukázka snímků č. 87966 a 87967. Porovnejte pohyb hladiny vody (kamery) při přepnutí mezi oběma snímky v jejich horní části. Ta, narozdíl od zbytku obrazu, zůstává statická. Většinou až poté si všimneme u snímku 87966 ostré hranice mezi horním pruhem obrazu a jeho zbylou částí, stejně jako nenavazujícího stébla trávy. Tato část byla do obrazu bezpochyby zkopírována z následujícího snímku č. 87967.

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 87966 / 87967)
Krupnyj Plan (snímek 88016 / 88017)
Mosfilm / Blu-ray (snímek 88035 / 88036)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 87966)

Velmi nepříjemná pro mě byla nutnost absolvovat po vložení druhého disku do mechaniky jak protipirátské varování, tak všechna loga zúčastněných firem i úvodní menu. Jde-li vám přitom o prosté dokoukání filmu, nebudete tuto skutečnost v žádném případě označovat za šťastnou. Jednotlivé kapitoly jsou na druhém disku číslovány opět od jedničky, byť jsou tentokrát již jen čtyři. S první z nich je spjat minidokument "Invaze" (k němuž se dostaneme opět přes menu s kapitolami filmu). Se druhou pětiminutová náladovka obsahující záběry dobových fresek a ikon doprovázených pravoslavnými zpěvy a modlitbami a konečně s kapitolou třetí se můžeme zaposlouchat do zvuku chrámových zvonů provázených příslušnými záběry.

České vydání se v době svého vzniku pyšnilo též umístěním původní zvukové stopy v provedení 1.0 (tedy mono). Pomiňme skutečnost, že tato byla provedena nikoliv v deklarovaném provedení 1.0 (zvuk do centrálního reproduktoru), nýbrž v provedení 2.0 mono (v levém i pravém reproduktoru hraje totožný zvuk, což vytváří dojem, že zní z reproduktoru centrálního). To je výhrada čistě technického rázu, jež by měla opodstatnění snad v případě boje o každý bit disku. Daleko závažnější je skutečnost, že tato stopa obsahuje poměrně závažnou chybu vzniklou bezpochyby při její přípravě techniky RusCiCa. V čase cca 1:06:14,55 dochází v kapitole "Poslední soud" ke střihu. Foma se loučí se svými kolegy a my se loučíme se snem o původním zvuku. V originální 2.0 zvukové stopě dochází na zhruba 1 minutu 22 sekund k posunu zvuku a jeho zpoždění oproti obrazu (či 5.1 upmixu) o zhruba 9,1 sekund. Tato chyba se srovnává až s novou scénou zhruba v čase 1:07:36,982 (ve skutečnosti je i pak 2.0 stopa oproti 5.1 upmixu opožděná o zhruba 0,2 sekundy, což ovšem zaznamenáme jen na grafu zvukových stop či při jejich současném spuštění. V kontextu s videem je toto zpoždění v podstatě nepostřehnutelné).
Díky této chybě se však podařilo odhalit další z řady střihů, které RusCiCo ve filmu provedlo. V originální 2.0 stopě totiž Fomově rozloučení ("Nu vot...") předchází zhruba 2,28 sekund dlouhý zvuk kroků, jenž v upmixované 5.1 verzi nejenom nenajdeme, ale není tam pro něj po střihu ani místo. Chcete-li si zmizelou pasáž přehrát, musíte vzít za vděk americkým vydáním od Criterion Collection (vzhledem k tomu, že se ve scéně víceméně opakuje předchozí dialog z pole, je samotný střih možná i rozumný).

Jedno z hlavních lákadel disku, originální mono stopa, tak nakonec budí spíše rozpaky, než nadšení. Popsaná chyba jde jednoznačně na vrub nedbalosti RusCiCa. Otázkou pro českého vydavatele tak spíše zůstává skutečnost, zda bylo v jeho moci či zájmu u RusCiCa takto jednoznačně kazový produkt reklamovat. Bylo by určitě zajímavé zjistit, jak v tomto ohledu dopadlo vydání španělské.

Přechody mezi menu či jednotlivými tituly mohou být poměrně zdlouhavé a ne vždy mohou fungovat korektně. S většími či menšími potížemi jsem se setkal prakticky v každém ze softwarových přehrávačů. Zcela zásadní pak bylo ovšem chování disku v aplikaci PowerDVD 7, kde se po přehrání upoutávky na film "Zrcadlo" (14. titul z 16) obraz zastavil na černé obrazovce a již se nevrátil do žádného z grafických menu. Na tlačítko NEXT reagoval restartem upoutávky. Jedenkrát se mi podařilo vrátit se do předchozího menu přes nabídku Title Menu a následně Play v ovládání PowerDVD, zopakování této akce však již úspěšné nebylo. V přehrávači VLC jsem se ovšem z této upoutávky dostal za pomoci nabídky "Title Menu" rovnou do hlavního menu filmu. Tam se bylo možné dostat z upoutávky i ve výše zmíněném PowerDVD, avšak pouze využitím nabídky "Root Menu" (okamžitě se mi však spustilo přehrávání filmu). V jedné z novějších verzí Media Player Classic Home Cinema pak některá tlačítka menu nereagovala vůbec, jiná pouze někdy. Ve starší "stable" verzi MPCHC 1.2.908.0 byla ovšem všechna zkoušená tlačítka plně funkční a disk pracoval korektně - pravděpodobně se zde střetly nedostatky konkrétní verze přehrávačů s nedostatky authoringu disku a já zde nehodlám zkoumat, na které straně je vina větší. Na to si svého času příliš cením. Z hlediska zákazníka je pro mě podstatný fakt, že se pohyb po struktuře disku chová nestandardně i v přehrávačích, jež mi dosud sloužily jako referenční (PowerDVD). Jak se disk chová v různých typech přehrávačů stolních, nechť posoudí jejich majitelé (srovnej s problémy sw přehrávačů u vydání Artificial Eye).
     Redakci a vydavateli jsou známy nejméně dva typy stolních přehrávačů, v nichž se nechová kotouč správně. Na fóru vydavatele popsal přispěvovatel s nickem HonzaS problém tak, že se film přehrává pouze s ruskými titulky, a to bez ohledu na to, jakou z přítomných tří sad zvolí - z příspěvku však nebylo zcela zřejmé, zda to platí i po spuštění filmu bez uplatnění jakékoliv volby (disk má ve výchozím nastavení vybrán 5.1 upmix a českou titulkovou stopu). Jelikož však titulky u bonusů problémové nebyly (jiné než české však bonusy neobsahovaly), dá se předpokládat, že přehrávač dokázal zobrazit vždy pouze jen první ze tří titulkových stop. HonzaS nakonec vše, podle vyjádření e-mailem, vyřešil koupí nového přehrávače.
     Jelikož toto nečekané chování potvrdil na fóru vydavatele i uživatel aphonia pro další ze stolních přehrávačů, pokusil se uživatel s nickem fp o analýzu struktury menu. Následující text je převzat s jeho souhlasem:

Tak jsem si o víkendu dal tu práci a zanalyzoval jsem authoring disků a zvolený způsob řešení přepínání titulkových sad. A obávám se, že pro majitele nekompatibilních přehrávačů nemám dobrou zprávu. S největší pravděpodobností není žádná možnost, jak na těchto přehrávačích docílit zobrazení českých (a anglických) titulků u filmu na originálním disku a jedinou cestou je tedy výroba upravené kopie, na které bude povoleno přepínání titulků pomocí dálkového ovladače (což je na originálním disku zakázáno - PUO), a to je u dvouvrstvého disku docela nákladná záležitost.
     Zvláštností použitého authoringu je totiž fakt, že zatímco film je na disku uložen jako titul 5 (VTS_05), menu pro volbu zvukové stopy a titulkové sady je uloženo u titulu 2 (VTS_02). Jako titul 2 se ale na disku nachází logo Aerofilms, které nemá žádné titulky, přehrávač pravděpodobně provádí kontrolu na přítomnost volených titulků v aktuálním titulu, a protože zde žádné nejsou, přepnutí na české titulky neprovede. Příkaz pro zapnutí české titulkové sady se kromě menu u titulu 2 na disku nachází ještě dvakrát, poprvé se provádí před zahájením úvodní sekvence, tj. před zobrazením copyrightového varování a podruhé po skončení znělky Ruscico před vstupem do hlavního menu disku, u většiny přehrávačů je tedy česká titulková sada automaticky navolena již při zobrazení tohoto menu. U nekompatibilních přehrávačů bohužel opět zafunguje kontrola na přítomnost volených titulků, protože oba tyto příkazy jsou na disku uloženy u titulu 1, což je již zmíněný varovný nápis, který pochopitelně žádné titulky nemá. Vlastní film v titulu 5 pak už žádné své menu nemá a jeho volání je přesměrováno do menu u titulu 2. Je možné, že podobnou kontrolu dotyčný přehrávač provádí i u zvukových stop a že tedy nejde přepnout v menu na druhou (mono) stopu, tohle přepnutí ale není blokováno jako PUO a jde tedy provést dálkovým ovladačem přímo, bez použití menu na disku.
     U většiny disků se menu pro přepínání zvukových stop a titulků nachází u stejného titulu jako vlastní film (většinou je to titul 1), takové disky fungují i na postižených přehrávačích bez potíží.
     Protože nemám k dispozici originál DVD specifikaci, nemohu určit, zda uložení menu u jiného titulu než vlastní film je porušením této specifikace, v tom případě by byl authoring Ruscica chybný, nebo zda tuto variantu DVD specifikace připouští, a pak by byla chyba na straně výrobce přehrávače, který se nedokáže s takovým diskem vypořádat.

V souvislosti s tímto názorem bych jen rád doplnil, že minimálně v IFO souboru pro pátý svazek titulů (VTS_5) příslušné titulkové sady uvedeny jsou a menu má tento titul také, byť v notně redukované podobě do pouhého souboru příkazů. Po vlastním průzkumu struktury disku za pomoci PGCEdit jsem pak vysledoval jinou zajímavou skutečnost - pokud skočíme do nabídky bonusů a z nich si vybereme například rozhovor s Marinou Tarkovskou, je disku automaticky přiřazena hodnota SPRM2=64 (což odpovídá první sadě titulků). Hodnota je to správná, jiné titulky tento bonus ani nemá. Po návratu do hlavního menu však nedojde ke zpětnému přepnutí do výchozího nastavení SPRM2=66 (tj. 3. - tedy česká titulková sada; 2. titulková sada, anglická, má hodnotu SPRM2=65), takže pokud tak neučiníme opět ručně v nastavení titulků, bude se film po návštěvě bonusů přehrávat následně s ruskou titulkovou sadou o hodnotě SPRM2=64!

Okamžitě jsem tuto situaci vyzkoušel a skutečně nastává. Stejně tak i ve chvíli, kdy se podíváme na otitulkované dokumenty v rámci menu s kapitolami filmu. Asi by bylo ze strany RusCiCa skutečně profesionálnější sjednotit pořadí titulků na celém disku a snažit se celkově o jednodušší řešení authoringu. Na druhou stranu ani Sony a ani CyberHome nejsou pro svůj méně puristický postoj k oficiálním specifikacím považovány za doporučená referenční zařízení - a pokud ano, pak pouze je-li disk otestován ještě na stroji Panasonic. Pak je prý naděje, že si ten film přehraje snad každý.

Soupis potvrzených problémových stolních přehrávačů:
(Uvedené přístroje vykázaly podle jejich majitelů nekorektní chování při procházení strukturou recenzovaného disku a nastavení titulkové stopy.)

 • Sony DVP-NS585P
 • CyberHome CH-DVD 452

English version / Zpátky na obsah

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 19256)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 26489)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 56415)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 60288)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 65297)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 76139)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 87985)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 89235)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 97939)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 108341)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 112866)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 83)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 62971)

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms | Criterion Collection | Gosfilmofond | Krupnyj Plan | Mosfilm / Blu-ray

Artificial Eye / Zóna & Aerofilms (snímek 139512)

Nahoru / Zpátky na obsah

Valid HTML 4.01 Strict